VII. évfolyam, 2013/2. szám

Ajtay-Horváth Viola

Quo vadis sztrájkjog? – Gondolatok a még elégséges szolgáltatásról

Szerzői titulus(ok) megtekintése

Cikk letöltése PDF formátumban

Bagdi Katalin

A munkajog és a társasági jog határán – Milyen szabályok alkalmazandók a munkaviszonyban álló vezető tisztségviselőkre?

Szerzői titulus(ok) megtekintése

Cikk letöltése PDF formátumban

Balogh Nikoletta

Az ügyész környezetvédelmi tevékenysége – különös tekintettel a közigazgatási- és magánjogi szakági intézkedésekre

Szerzői titulus(ok) megtekintése

Cikk letöltése PDF formátumban

Barta Áron

A szökés bűncselekményi tényállása és szankcionálása a Rákóczi-szabadságharc hadseregében (Adalékok a katonai büntető igazságszolgáltatáshoz)

Szerzői titulus(ok) megtekintése

Cikk letöltése PDF formátumban

Borbényi Laura Bianka

A jogtárgyharmonikus értelmezés a bírói gyakorlat tükrében

Szerzői titulus(ok) megtekintése

Cikk letöltése PDF formátumban

Deák Viktória

A miniszteri felelősség az interpellációs gyakorlat tükrében 1861-1918 között

Szerzői titulus(ok) megtekintése

Cikk letöltése PDF formátumban

Gál Andor

A gyermekprostitúció anyagi büntetőjogi kérdései, különös tekintettel az ügyfél cselekményére

Szerzői titulus(ok) megtekintése

Cikk letöltése PDF formátumban

Guzi Zsuzsanna

Néhány percnyi élet büntetőjogi „értéke”

Szerzői titulus(ok) megtekintése

Cikk letöltése PDF formátumban

Guzi Zsuzsanna

Állat-asszisztált terápiák a büntetés-végrehajtási intézetekben

Szerzői titulus(ok) megtekintése

Cikk letöltése PDF formátumban

Hrecska Renáta

Keleten a helyzet változatlan? A kínai és magyar munkajogi szabályozás összehasonlítása a versenyképesség és munkavállalói jogok tekintetében

Szerzői titulus(ok) megtekintése

Cikk letöltése PDF formátumban

Kovács Krisztina

Fiatalkorú bűnelkövetők reszocializációs nevelése – Speciálpreventív beavatkozások a szabadságvesztés alatt és azt követően

Szerzői titulus(ok) megtekintése

Cikk letöltése PDF formátumban

Liga Éva

Vallási jelképek viselésével kapcsolatos döntések a strasbourgi gyakorlatban

Szerzői titulus(ok) megtekintése

Cikk letöltése PDF formátumban

Lukács Adrienn

A munkavállalók személyiségi jogainak védelme, különös tekintettel a munkahelyi kamerákra

Szerzői titulus(ok) megtekintése

Cikk letöltése PDF formátumban

Papp Olga Katalin

A helyi önkormányzáshoz való kollektív alapjog a közigazgatásban

Szerzői titulus(ok) megtekintése

Cikk letöltése PDF formátumban

Papp Olga Katalin

Biztos kezekben a magánszféránk – de jó kezekben is?

Szerzői titulus(ok) megtekintése

Cikk letöltése PDF formátumban

Rácz Anna

Az esküdtszék intézménye a büntetőeljárásban, különös tekintettel annak magyarországi működésére 1900-1919 között

Szerzői titulus(ok) megtekintése

Cikk letöltése PDF formátumban

Rónai Orsolya

Az energiaadók az Európai Unióban

Szerzői titulus(ok) megtekintése

Cikk letöltése PDF formátumban

Simon Emese Réka – Szalóky Béla

A lakhatáshoz való jog kérdéskörének alakulása Magyarországon és nemzetközi viszonylatban

Szerzői titulus(ok) megtekintése

Cikk letöltése PDF formátumban

Szabó Alexandra

Családi (v)iszonyok – A családon belüli erőszak önálló büntetőjogi törvényi tényállásának dilemmái

Szerzői titulus(ok) megtekintése

Cikk letöltése PDF formátumban

Szalbot Balázs

Az alkotmányjogi panasz legújabb kérdései – A közvetlen panasz

Szerzői titulus(ok) megtekintése

Cikk letöltése PDF formátumban

Szentgáli-Tóth Boldizsár

A sarkalatos törvények és perspektívái a magyar jogrendszerben

Szerzői titulus(ok) megtekintése

Cikk letöltése PDF formátumban

Szörös Anikó

Cégbíróságok vs. fantomcégek

Szerzői titulus(ok) megtekintése

Cikk letöltése PDF formátumban

Szűcs Lajos

Az államadósság korlátozását szolgáló szabályok az Egyesült Államokban és Magyarországon, különös tekintettel az adósságplafonra és az államadósságfékekre

Szerzői titulus(ok) megtekintése

Cikk letöltése PDF formátumban

Tomasovszky Edit

A követő jog alapproblémái, szabályozási kérdései

Szerzői titulus(ok) megtekintése

Cikk letöltése PDF formátumban

Tornyai Gergely

A szervezett bűnözés per se inkriminációja az uniós jogharmonizáció tükrében

Szerzői titulus(ok) megtekintése

Cikk letöltése PDF formátumban