Szerzőknek

A De iurisprudentia et iure publico – Jog- és politikatudományi folyóirat (DIEIP) magyar, angol, és német nyelven íródott, a jogtudomány és a politikatudomány köréből származó írásokat (tanulmány, recenzió, valamint konferenciabeszámoló) közöl.

  • Az egyes lapszámok negyedévente, a következő hónapokban jelennek meg: január, április, július és október. Kivételes esetekben különszám kiadására is sor kerülhet.
  • A közzétételre szánt írásokat a DIEIP honlapján aktuálisan megjelölt lapzárta időpontjáig szükséges eljuttatni a Szerkesztőség részére.
  • Hallgatói cikkek közlésére külön szerkesztőségi publikációs felhívás nyomán adott a lehetőség – hallgatói különszám, esetleg rovat keretében – OTDK alkalmával helyezést elért pályamunkák, továbbá ösztöndíj- vagy pályázatnyertes alkotások számára.
  • Online alapú folyóirat lévén nincsenek terjedelmi korlátok.
  • Az írások átküldésén túl szíveskedjenek megjelölni a Szerzők az intézményük nevét, valamint a feltüntetni kívánt titulusukat.
  • A szövegeket a következő e-mail címre várja a Szerkesztőség: dieip@dieip.hu
  • A publikálandó cikkek tekintetében elvárt formai instrukciók az alábbi linken keresztül tekinthetők meg:

    Szerzői instrukciók letöltése PDF formátumban

A Szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy a megjelentetni tervezett munkák közléséhez szükséges formai és technikai változtatásokat elvégezze, valamint hogy stilisztikailag és helyesírásilag is ellenőrizze azokat.

Ha szükségesnek mutatkozik, a Szerkesztők a publikációt külső szakemberrel lektoráltathatják, melynek eredménye alapján – vagy saját belátásuk szerint – jogosultak annak átdolgozásra való visszaadására vagy a közlés megtagadására.