V. évfolyam, 2011/2. szám

Beharangozó letöltése PDF formátumban

Bakos Kitti

A tisztességes eljáráshoz való jog a jogágak határán

Szerzői titulus(ok) megtekintése

Cikk letöltése PDF formátumban

Bencsik András

A fogyasztóvédelem, mint az alapjogvédelem új eszköze

Szerzői titulus(ok) megtekintése

Cikk letöltése PDF formátumban

Dránovits Tímea

A gyermek mindenek felett álló érdekének és a véleménynyilvánítás szabadságának egymáshoz való viszonya a hazai szabályozás tükrében

Szerzői titulus(ok) megtekintése

Cikk letöltése PDF formátumban

Fekete Orsolya

A fogyasztóvédelmi ombudsman

Szerzői titulus(ok) megtekintése

Cikk letöltése PDF formátumban

Gárdos-Orosz Fruzsina

A bíróságok sajátos kötelezettségei és ennek korlátai az alapjog-érvényesítésben

Szerzői titulus(ok) megtekintése

Cikk letöltése PDF formátumban

Hadi Nikolett

A fogyatékossággal élő személyekre vonatkozó joggyakorlat értékelése (Az Alkotmánybíróság gyakorlata)

Szerzői titulus(ok) megtekintése

Cikk letöltése PDF formátumban

Homicskó Árpád – Kun Attila

A munkáltató „méretének” relevanciája a munkajogi szabályozásban a 41/2009 (III. 27.) AB Határozat fényében

Szerzői titulus(ok) megtekintése

Cikk letöltése PDF formátumban

Joó Imre – Strihó Krisztina

Fogyasztóvédelem és elektronikus kereskedelem az AB gyakorlatának tükrében

Szerzői titulus(ok) megtekintése

Cikk letöltése PDF formátumban

Körtvélyesi Zsolt

Alapjogi tesztek a Független Rendészeti Panasztestület gyakorlatában

Szerzői titulus(ok) megtekintése

Cikk letöltése PDF formátumban

Lápossy Attila

Áthatás-átvétel – az alkotmánybírósági értelmezések, sztenderdek használata az állampolgári jogok országgyűlési biztosának gyakorlatában

Szerzői titulus(ok) megtekintése

Cikk letöltése PDF formátumban

Molnár András

A magánszférához való jog az amerikai Legfelsőbb Bíróság gyakorlatában

Szerzői titulus(ok) megtekintése

Cikk letöltése PDF formátumban

Molnár Judit

A bírósághoz fordulás joga és a közjegyzői fizetési meghagyásos eljárás

Szerzői titulus(ok) megtekintése

Cikk letöltése PDF formátumban

Nagy Adrienn

A közrend tartalmáról – az Európai Bíróság esetjogán keresztül

Szerzői titulus(ok) megtekintése

Cikk letöltése PDF formátumban

Pákozdi Zita

Az új fizetési meghagyásos eljárás néhány alkotmányos és uniós jogi vonatkozása

Szerzői titulus(ok) megtekintése

Cikk letöltése PDF formátumban

Nyilas Anna

A hatékony jogvédelemhez való jog érvényesülése a polgári perben

Szerzői titulus(ok) megtekintése

Cikk letöltése PDF formátumban

Tilk Péter

Az Alkotmánybíróság eljárásának korlátozása és az ehhez vezető események

Szerzői titulus(ok) megtekintése

Cikk letöltése PDF formátumban

Tóth J. Zoltán

Élet vs. méltóság, élethez való jog vs. méltósághoz való jog: Az oszthatatlansági tézis és az eutanáziahatározat

Szerzői titulus(ok) megtekintése

Cikk letöltése PDF formátumban

Varga Norbert

Ideiglenesség és jogfolytonosság. Történeti jogintézmények szerepe a magyar alkotmányozásban

Szerzői titulus(ok) megtekintése

Cikk letöltése PDF formátumban