V. évfolyam, 2011/1. szám

Beharangozó letöltése PDF formátumban

Bónis Péter

Az ausztriai polgári törvénykönyv és polgári jogunk (Az ABGB jelentősége és hatása a magyar bírói gyakorlatra és jogfelfogásra

Szerzői titulus(ok) megtekintése

Cikk letöltése PDF formátumban

Csatlós Erzsébet

Az Európai Unió civil válságkezelési politikájának kialakulása és működése

Szerzői titulus(ok) megtekintése

Cikk letöltése PDF formátumban

Darai Péter – Juhász Tamás

A közszolgálati jogalkalmazás vázlata

Szerzői titulus(ok) megtekintése

Cikk letöltése PDF formátumban

Egedy Gergely

Az irigység rendszere? Mencken a demokráciáról

Szerzői titulus(ok) megtekintése

Cikk letöltése PDF formátumban

Juhász Zita

De iure non scripto, avagy a korai jogfogalom duplexivitása

Szerzői titulus(ok) megtekintése

Cikk letöltése PDF formátumban

Rixer Ádám

Az állam felelősségének egyes kérdései

Szerzői titulus(ok) megtekintése

Cikk letöltése PDF formátumban

Szalóki Gergely

A biztosítéki vételi jog és a zálogjog szabályozásának kapcsolata a bírói gyakorlatban

Szerzői titulus(ok) megtekintése

Cikk letöltése PDF formátumban

Tárczy Edit Zsuzsanna

A UCP irányelv implementálása Máltán

Szerzői titulus(ok) megtekintése

Cikk letöltése PDF formátumban

Veres Zoltán

Környezetvédelmi szempontok a tulajdonjog korlátozásához

Szerzői titulus(ok) megtekintése

Cikk letöltése PDF formátumban

Vigh, Edit

Definition of the Civil Defense of Rights as a Profession

Szerzői titulus(ok) megtekintése

Cikk letöltése PDF formátumban

Konferenciabeszámoló:

Császár Kinga

Nemzetközi jogtörténeti együttműködés az egykori Habsburg Birodalom térségében Institutions of Legal History and their Legal Cultural Historical Background 2010. november 18-20., Pécs (konferenciabeszámoló)

Szerzői titulus(ok) megtekintése

Cikk letöltése PDF formátumban

Recenziók:

Kiss Zoltán

Nótári Tamás: Tényálláskezelés és szónoki taktika Cicero védőbeszédeiben (recenzió)

Szerzői titulus(ok) megtekintése

Cikk letöltése PDF formátumban

Mezei Péter

Nótári Tamás: A magyar szerzői jog fejlődése (recenzió)

Szerzői titulus(ok) megtekintése

Cikk letöltése PDF formátumban