IX. évfolyam, 2015/1. szám

Bálint Péter

Az alternatív szankció végrehajtására irányuló jogsegély hazai elismerésének és végrehajtásának szabályozása és dilemmái

Rezümé megtekintése

A cikk letöltése PDF formátumban

Czédli-Deák Andrea

A beismerő vallomás szerepének változása

Rezümé megtekintése

A cikk letöltése PDF formátumban

Kupecki Nóra

A személyi szabadság átmeneti elvonásával járó kényszerintézkedések Ausztriában

Rezümé megtekintése

A cikk letöltése PDF formátumban

Mészáros, János

Two different approaches of the data protection law: the European Union and the United States

Rezümé megtekintése

A cikk letöltése PDF formátumban

Mikola Orsolya Irén

A fogyatékossággal élő személyek munkaerőpiaci kiszolgáltatottságáról és a munkáltatók ésszerű alkalmazkodási kötelezettségének hiányáról – az EuB HK Danmark ügyének ismertetése

Rezümé megtekintése

A cikk letöltése PDF formátumban

Varga Zoltán

A véleménynyilvánítás szabadságának korlátozása a munkaviszonyban – az Emberi Jogok Európai Bírósága Matúz ügyben hozott ítéletének tükrében

Rezümé megtekintése

A cikk letöltése PDF formátumban