Impressum

De iurisprudentia et iure publico

Journal of Legal and Political Sciences

HU ISSN 1789-0446

Kiadja: Magyar Jog- és Államtudományi Társaság (2012 – )
Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Politológiai Tanszéke (2007 – 2012)
Levelezési cím: 6725 Szeged, Bécsi krt. 2-4/B. II/9.
E-mail cím: dieip@dieip.hu
Főszerkesztő: Paczolay Péter
Társszerkesztők: Fejes Zsuzsanna, Kovács Endre Miklós, Lengyel Nóra, Tóth J. Zoltán
Lektori testület: a Magyar Jog- és Államtudományi Társaság mindenkori tagsága

Please fill in the following form in order to send a message to the Editorial: